Om skatt mellan faktura och plånbok

Recorded on November 2nd, 2014

Jag satt och diskuterade skatter med en god vän där det visade sig att vi hade helt olika syn vilka skatter som belastade en löntagare. För er som känner mig väl vet att jag inte kan släppa ett så bra tillfälle för Excel!

Löneskatt

Löneskatten är den skatt som man betalar på sin lön. I Sverige anser vi att den ska vara progressiv, så ju mer du tjänar, ju större del av din lön ska du betala i skatt.

Löneskatten är den skatt som du ser i din lönespecifikation. Så här ser den ut för mig med skattetabell 30,5:

Marginalskatt

Marginalskatten är egentligen bara ett annat sätt att se på löneskatten. Enligt Skatteverket är det den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Genom att titta på marginalskatten är det enklare att se brytpunkter på löneskatten.

Så här ser min marginalskatt ut med skattetabell 30,5: Som du ser finns det tre hack, “brytpunkter”, där marginalskatten ökar:

  • 32 200 kr
  • 36 158 kr - nedre gräns för statlig skatt (+20%)
  • 51 308 kr - övre gräns för statlig skatt (+5%)

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är en avgift (också kallad skatt) som arbetsgivaren får betala för nöjet att ha en person anställd. Den är normalt (när den anställde inte är pensionär eller ungdom) 31,42%.

Om jag förstått allt rätt är det en avgift för att företagen ska kunna dra av den innan resultatet beräknas. Skatt är ju som bekant inte avdragsgill.

Skatten mellan faktura och plånbok

Jag är ju småföretagare med min kunskap och hjärna som handelsvara. Jag är också anställd i mitt eget företag. Om jag jobbar lite extra så att jag får in lite mer pengar från en kund, hur mycket får jag då betala i skatt?
  • Först och främst ska jag betala moms, vilket gör att summan minskar med 20% (dvs 1-1/1,25).
  • För det andra ska jag betala arbetsgivaravgift på 31,42% så summan minskar med ytterligare 23,9% (dvs 1-1/1,3142)
  • För det tredje ska jag betala vanlig löneskatt.
Jag kallar det för kundskattesats, alltså skillnaden mellan vad kunden får betala och vad jag får i plånboken.

Resultatet blir att kundskattesats ser ut så här:

Och marginalskatten för kundskatten ut så här:

Slutsats

Som företagare får jag ibland höra i umgängeskretsen att jag blir så rik. När jag förklarar att jag får betala min semester, utbildning, sjukdom och dessutom 70% marginalskatt tror folk att man driver med dem.

Arbetsgivaravgiften är en av våra absolut största dolda skatter/avgifter som en vanlig löntagare inte har en aning om. Hur kan man då demokratiskt diskutera hur mycket skatt vi ska betala och vad pengarna ska användas till?

Därför, för att kunna bedriva en öppen demokrati, anser jag att alla skatter (och för den delen lagstadgade avgifter) ska vara öppna och tydliga.

När får vi se lagkrav på att redovisa arbetsgivaravgiften och kollektiva försäkringar på lönebeskedet?

Ny bloggpost om E-legitimationsnämnden!

Recorded on September 25th, 2014

Som “mitt andra jag” har jag skrivit en bloggpost om E-legitimationsnämnden och priset för myndigheter.

Ny webb!

Recorded on March 12th, 2014

Äntligen har min webb fått sig lite kärlek!

Den gamla webben har varit sig lik sedan 2009 när jag startade Allberg Konsult. Då satte jag upp den med ett CMS (=Content Management System, ett system för att publicera information) som kallas DotNetNuke eller DNN. DNN har nu blivit för stor och kräver lite för mycket underhåll för att det ska kännas riktigt bra. Dessutom kräver den en databas (SQL Server) som också måste underhållas.

Ända sedan jag kom i kontakt med Internet -93 har jag haft en server på Internet. En närvaro, helt enkelt där jag på ett flexibelt sätt har kunnat göra vad jag vill. Det börjar dock kännas mer och mer fel. Istället är det lättare och mer flexibelt att köra allt i det beryktade “molnet”.

Jag har valt att bygga på Statamic, vilket är ett CMS byggt i PHP som bara jobbar med filer och jag valde Microsoft Azure som molnleverantör. Azure tillhandahåller då en GIT (versionshanterare) där jag lägger in mina ändringar och då återspeglas det i webbsiten.

Jag hoppas att du tycker som jag att den är mycket snyggare och snabbare!